V Науково-практична конференція «Читання пам’яті М.Ф. Біляшівського»

20 листопада 2013 року в Національному художньому музеї України відбудеться V Науково-практична конференція «Читання пам’яті М.Ф. Біляшівського», присвячена темі «Fin de siècle в Україні: мистецьке життя та культурні практики на українських землях межі ХІХ–ХХ століть».

 

Регламент роботи

9:30 – 10:00 – реєстрація учасників

10:00 – 10:10 – відкриття конференції

10:10 – 13:10 – виступи учасників

13:10 – 13:40 – перерва на каву

13:40 – 16:40 – виступи учасників

16:40 – 17:00 – перерва на каву

17:00 – особлива подія: презентація книги мистецтвознавця Павла Жолтовського (1904 – 1986) «Umbra vitae: Спогади, листування, додатки» за участю О.О. Савчука та С. І. Білоконя

Доповідь – до 20 хв.

Виступ під час обговорення – до 5 хв.

 

Програма конференції:

 

Марина Юр (м. Київ, старший науковий співробітник Інституту проблем сучасного мистецтва Національної академії мистецтв України , доцент, кандидат мистецтвознавства)

Поліфонічний характер художнього мислення у період fin de siècle в Україні

 

Галина Скляренко (м. Київ, старший науковий співробітник Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М.Т.Рильського НАНУ, старший науковий співробітник Інституту проблем сучасного мистецтва, кандидат мистецтвознавства)

Українське мистецтво кінця ХІХ – початку ХХ століття: становлення модернізму

 

Ірина Горобець (м. Донецьк, старший викладач кафедри української філології і культури Донецького національного університету, здобувач кафедри культурології та медіа-комунікацій Харківської державної академії культури)

Український авангард як біфуркаційний етап творчих пошуків в образотворчому мистецтві початку ХХ століття

 

Емілія Сидор (м. Львів, молодший науковий співробітник Інституту народознавства НАН України)

Традиції та інспірації в пам'ятках львівського художнього архітектурного металу на зламі ХІХ – ХХ століття

 

Андрій Надєждін (м. Кіровоград, провідний науковий співробітник Художньо-меморіального музею О.О.Осмьоркіна)

Єлисаветградський зодчий Яків Паученко

 

Володимир Парацій (м. Бережани, завідувач науково-дослідного відділу   Державного історико-архітектурного заповідника у м. Бережани (Тернопільська область))

 Мистецька колекція родини Потоцьких у Райському палаці (Бережанщина): формування, шедеври, доля

 

Надія Павліченко (м. Київ, науковий співробітник відділу науково-просвітницької роботи Національного художнього музею України, аспірантка Національного університету «Києво-Могилянська академія»)

Київські щорічні виставки в Біржевій залі 1880 – 1890-х років

 

Ольга Жбанкова (м. Київ, завідувач науково-дослідного відділу мистецтва ХІХ – початку ХХ століття Національного художнього музею України)

Українська лінія модерну. До питання про виставку в Національному художньому музеї України

 

Оксана Гаврош (м. Ужгород, викладач Закарпатського художнього інституту)

Побутовий живопис Закарпаття кін. ХІХ— перших десятиліть ХХ століття: проблеми та перспективи розвитку

 

Валентина Чечик (м. Харків, доцент кафедри теорії та історії мистецтв Харківської державної академії дизайну  і мистецтв, доцент, кандидат мистецтвознавства)

Проекції раннього модернізму в українській сценографії початку ХХ ст.

 

Лідія Аполлонова (м. Київ, науковий співробітник відділу науково-просвітницької роботи Національного художнього музею України)

Театрально-декораційне мистецтво Києва 1910-х років. Співвідношення театральних і художніх новацій

 

Ольга Тарасенко (м. Одеса, завідувач кафедри образотворчого мистецтва Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К.Д.Ушинського, доктор мистецтвознавства, професор)

Мотив входу в мозаїках М.К. Реріха (Храми України)

 

Наталія Порожнякова (м. Одеса, в.о. доц. кафедри образотворчого мистецтва Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К.Д.Ушинського, кандидат мистецтвознавства)

Тема духовного шляху в творчості Юхима Михайліва

 

Леся Толстова (м. Київ, заступник генерального директора Національного художнього музею України  з наукової роботи)

Графіка Г.Дядченка і проблема новаторства в українському мистецтві кінця ХІХ – початку ХХ століття

 

Віктор Величко (м. Чернігів, викладач Чернігівського державного інституту економіки і права)

Стилістичні особливості живопису і графіки Степана Яремича

 

Дарина Венглінська (м. Київ, старший науковий співробітник науково-дослідного відділу мистецтва ХІХ – початку ХХ століття Національного художнього музею України)

Вплив стилістики модерну на мистецьке оформлення київських журналів 1907 – 1913 рр.

 

Лариса Амеліна (м. Київ, завідувач науково-дослідного сектору  архівних матеріалів Національного художнього музею України)

До питання мистецької збірки Євгена Кузьміна в Національному художньому музеї України

 

Катерина Мамаєва (м. Київ, старший науковий співробітник науково-дослідного відділу мистецтва ХХ – початку ХХІ століття Національного художнього музею України, аспірантка Інституту проблем сучасного мистецтва Національної академії мистецтв України)

Повідомлення про некролог (на смерть) П.І.Левченка, написаний Є.М.Кузьміним

 

Вечные Новости


Афиша Выход


Афиша Встречи

 

 

ПодпискаНовые статьи

Новые книги

Система Orphus